Årsmøte

Årsmøte 2020

På grunn av Koronapandemien så har vi ikke fått avholdt årsmøte for 2020. I mars 2021 kom en ny midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk årsmøte fra staten.
Foreningen gjennomførte et digitalt årsmøte,  begrenset til to saker medlemmene skulle stemme over.

Til Medlemmer av Vollen Båtforening

Her kommer resultatet av avstemning via styreweb

Viser til tidligere utsendte årsberetning for 2020, og dere stemte over:
a1.) Styresammensetning 
a2.) Nye utriggere

 

Båtforeningens revisorer, ved Christian Øgaarden og Brede Nielsen har stått for opptelling.

a1) Styresammensetning. 

JA 95 Stemmer
NEI    5 Stemmer
BLANKT 19 Stemmer

 a2.) Nye utriggere.
JA  86 Stemmer

NEI 15 Stemmer
BLANKT 17 Stemmer 

  

Dette betyr at Terje Christiansen tiltrer som permanent styremedlem, valgt for 2 år
Gjenværende styremedlemmer gjenvelges. 

Styret ønsker å takke Carl-Otto Rustad for styrearbeid siden 1994

Havnesjef ser på når det er praktisk mulig å bestille nye og lengre utriggere på F og E bryggen.

Årsmøte 2019

Her kan du laste ned sakspapirer og informasjon fra årsmøtet 2019

Årsmøte 2018

Her kan du laste ned sakspapirer og informasjon fra årsmøtet 2018