Årsmøte

Årsmøte 2020

På grunn av Koronapandemien så har vi ikke fått avholdt årsmøte for 2020. I mars 2021 kom en ny midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk årsmøte fra staten.
Styret ønsker å gjennomføre årsmøtet digitalt. Beskrivelse av gjennomføringen og frister for stemmegiving m.m. er sendt andelseierne pr e-post.

Årsmøte 2019

Her kan du laste ned sakspapirer og informasjon fra årsmøtet 2019

Årsmøte 2018

Her kan du laste ned sakspapirer og informasjon fra årsmøtet 2018