Æresmedlemmer

Kriterier for å motta Æresmedlemskap

Status som Æredsmedlem kan gis til en andelseier som har bidratt til å fremme VBFs interesser over en sammenhengende periode på minst 10 år.

 

Dette kan være i form av styrearbeid eller annet tillitsmannsarbeid – der hvor dette overgår normalt forventet arbeidsinnsats.

 

Æredsmedlemmer fritas for vakt og dugnad. Havneavgiften for æresmedlemmer reduseres med kr. 500 pr. år.

 

Årsmøtet gir styret i oppdrag å oppnevne en komité som skal stå for utnevnelse av Æresmedlemmer. Komitéen skal bestå av 3 personer.

Følgende har blitt utnevnt til Æresmedlemmer

 

2022 Bjørn Danielsen 

2019  Niels Rasch Olsen

2018  Jan Hågå

2015  Even Evensen

1998  Per Jan Madsen

1983  Arnold Hoff

1983  Per Nordal Hagen