Andelseier i VBF

Andelseier i Vollen Båtforening

Andelseier

For å bli medlem av Vollen Båtforening, og dermed ha rett til båtplass i havna, må du være andelseier. For å bli tilbudt andel forutsettes det at søker er bosatt i Asker kommune. En andel koster pr nå kr: 40.000,-

 

Det er lang venteliste for å bli andelseier. Pr år innløses det ca 2-4 andeler og det er ca 120 på venteliste. Neste som kvalifiserer til andel satte seg på liste for 15 år siden, i 2007.

 

Trykk her for å se ventelisten.

 

Utleie av ledige båtplasser

Havna har tidvis noen båtplasser til utleie som ikke blir benyttet av andelseiere. Det er kun andelseiere eller personer som står på venteliste for andel som blir tilbudt leieplass.

 

Selv om du tildeles en leieplass er det ingen garanti for plass neste sesong. Men de som allerede har leieplass prioriteres neste sesong fremfor nye søkere.