Ønsker du båtplass?

Søknad om å bli andelseier i Vollen Båtforening

Andelseier

For å bli medlem av Vollen Båtforening, og dermed ha rett til båtplass i havna, må du være andelseier. For å bli tilbudt andel forutsettes det at søker er bosatt i Asker kommune. En andel koster pr 2020 kr: 40.000,-

 

Du kan søke om å bli andelseier, men det er venteliste for å bli dette.

Trykk her for å se ventelisten.

 

Slik søker du om å bli andelseier:

Ønsker du å stå på venteliste for å bli andelseier må du betale et ventelistegebyr på 150 kroner pr år (fastsatt av årsmøtet).

 

For å søke om andel og sette deg på ventelisten fyller du inn skjemaet under og krysser av for «Jeg søker om andel». Deretter betaler du 150 kr til Vollen Båtforening, kontonummer 6215 05 75309 og merker innbetalingen  «venteliste for andel».

 

Det vil sendes ut faktura hvert år for ventelistegebyret. Denne fakturaen vil IKKE bli purret på. Dersom du ikke betaler vil du miste plassen din på ventelisten.

 

Det er søkers ansvar å påse at Vollen Båtforening har oppdatert og riktig kontaktinformasjon til søker.

 

Utleie av ledige båtplasser

Havna har tidvis noen båtplasser til utleie som ikke blir benyttet av andelseiere. Det er kun andelseiere eller personer som står på venteliste for andel som blir tilbudt leieplass.

 

Selv om du tildeles en leieplass er det ingen garanti for plass neste sesong. Men de som allerede har leieplass prioriteres neste sesong fremfor nye søkere.

Søknadsskjema for andel i VBF

    Jeg søker om andel i Vollen Båtforening