Utsett 2021

Båtpuss i år:

 

Vannet er skrudd på i havna!

 

Årets store sosiale tid i havna blir ikke som vanlig. Vi må følge retningslinjene som er gitt av myndighetene – dvs to meters avstand og ikke noen sosiale tilstelninger. Styret anbefaler så få mennesker som mulig på jobb på hver båt. Avtal med nabobåt slik at dere jobber utvendig med størst mulig avstand.

 

 

Utsetting:

Utsetting av båter går som planlagt lørdag 24. april 2021 fra kl 08.00. I år må utsett-gruppa ta jobben uten hjelp fra andre enn båteier som skal ut. Vi henstiller om at det er så få mennesker i havna som mulig under utsetting.

 

Betaling for utsett er 550 kr og skal leveres i konvolutt med andelseiers navn på. Vi tar ikke kort eller Vipps!

 

 

Båter på henger:

Vi ber om at båter på henger som står lagret i havna fjernes før 24. april. Grunnen er at  graving for servicebygget starter umiddelbart etter utsett.

 

 

Dugnad:

Årets dugnad er avlyst pga korona. Det er derfor viktig at dere fjerner opplagsutstyr så snart som mulig. Det er også viktig at alle rydder skikkelig opp rundt opplagsplassen sin!

 

Masting:

Det lages en masteliste som ligger inne i vaktboden. Bruk av mastekran koster 200 kr pr. løft (bestemt av årsmøtet).

 

 

Servering:

Det blir ikke salg av vafler, kaffe, pølser osv i år – dersom det ikke skjer noe med restriksjonene fra myndighetene.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Bjørn Danielsen i utsettgrupppa – 911 18 217, bjdanie@online.no

 

 

Oppmøtetider: