Kontakt

Kontakt Vollen Båtforening

  Styret

  wdt_ID Verv Navn Telefon E-post
  1 Formann Even Evensen 901 49 296 even.e@online.no
  2 Viseformann Kjetil Heineberg 917 45 050 kjetil@heineberg.no
  3 Kasserer Mats Lund 482 29 845 mats.l@online.no
  4 Styremedlem Terje Christiansen 938 839 82 terjechrist@gmail.com
  5 Styremedlem Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
  6 Styremedlem Lars Henriksen 947 81 977 lars.henriksen71@gmail.com
  7 Styremedlem Espen Michelet 974 78 000 espen.michelet@me.com

  Nøkkelpersoner

  Verv wdt_ID Navn Telefon E-post
  Havnesjef 4 Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
  HMS-ansvarlig 7 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
  Beredskapsbåt om vinteren 8 Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
  Vaktsjef 9 Niels Rasch Olsen 900 91 685 nielsro@gmail.com
  Tildeling av båtplasser 10 Even Evensen 901 49 296 even.e@online.no

  Valgkomité

  wdt_ID Navn Telefon E-post
  1 Lars Laurendz 480 02 421 brede.nielsen@gmail.com
  2 Christian Øgaarden 950 85 789 christian.ogaarden@avinor.no

  Intern-revisor

  wdt_ID Navn Telefon E-post
  1 Brede Nielsen 951 42 655 brede.nielsen@gmail.com
  2 Christian Øgaarden 950 85 789 christian.ogaarden@avinor.no

  Komité for utnevning av æresmedlemmer

  wdt_ID Navn Telefon E-post
  1 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
  2 Willy Grønlund 906 53 203 willy-gr@online.no
  3 Trygve Rød 901 49 230 trygroed@online.no

  Bryggebaser

  Brygge wdt_ID Navn Telefon E-post
  Brygge A 1 Jan Erik Fjelldal 900 61 185 milco@online.no
  Brygge B 2 Max Groeneweg 901 38 918 max.g@online.no
  Brygge C 3 Steinar Johansen 467 60 727 steinar.johansen1@lifi.no
  Brygge D 4 Truls Lindland 900 51 950 t.lindland@getmail.com
  Brygge E 5 Reidar Frøholm 916 59 196 reidarf@live.com
  Brygge F 6 Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no
  Landbrygge (v/vaktbod) 7 Svein Aalien 958 27 292 svein39@live.no
  Molo 8 Lars Laurendz 480 02 421 l-laure@online.no

  Web-ansvarlig

  wdt_ID Navn Telefon E-post
  1 Terje Christiansen 938 839 82 terjechrist@gmail.com

  Vinsj-/trallegruppe 

  wdt_ID Navn Telefon E-post
  1 Torbjørn Belstad 480 91 320 tbelsta@online.no
  2 Steinar Hopstad 992 13 078 steihop@online.no
  4 Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no

  Mastekrangruppe

  wdt_ID Navn Telefon E-post
  1 Willy Grønlund 906 53 203 willy-gr@online.no
  2 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
  3 Tommy Wiseth 970 63 832 twiseth@online.no
  4 Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no

  Opptak-, utsett- og opplagsgruppe

  wdt_ID Navn Telefon E-post
  1 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
  2 Aksnes, Asbjørn 928 91 570 a-aksnes@online.no
  3 Sven Christiansen 906 20 774 svechris@online.no
  4 Finn Robsahm 995 83 579 finn@robsahm.org

  Spesielle kontaktpersoner

  Ansvarsområde wdt_ID Navn Telefon E-post
  Tildele båtplasser 1 Even Evensen 901 49 296 even.e@online.no
  Dugnadsansvarlig 2 Kjetil Heineberg 917 45 050 kjetil@heineberg.no
  Strømsettere 3 Truls Lindland 900 51 950 t.lindland@gmail.com
  Kort, nøkler, vimpler 4 Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
  Forsikring og interesseorganisasjon 5 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
  OBU-representant (Oslofjorden båteierunion) 8 Lars Henriksen 947 81 977 lars.henriksen71@gmail.com
  El-anlegg 220V 13 Kai Waade 971 23 206 kaiw@lefdal.no
  Brannvern 14 Stein Rinde 415 51 417 ste-rind@online.no
  Høytrykkspylere 15 Kjetil Rustad 938 21 685 kjetil@cckengine.com