Kontakt

Styret

wdt_ID Verv Navn Telefon E-post
1 Formann Even Evensen 901 49 296 even.e@online.no
2 Viseformann Kjetil Heineberg 917 45 050 kjetil@heineberg.no
3 Kasserer Mats Lund 482 29 845 mats.l@online.no
4 Styremedlem Terje Christiansen 938 839 82 terjechrist@gmail.com
5 Styremedlem Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
6 Styremedlem Lars Henriksen 947 81 977 lars.henriksen71@gmail.com
7 Styremedlem Espen Michelet 974 78 000 espen.michelet@me.com

Nøkkelpersoner

Verv wdt_ID Navn Telefon E-post
Havnesjef 4 Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
HMS-ansvarlig 7 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
Beredskapsbåt om vinteren 8 Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
Vaktsjef 9 Niels Rasch Olsen 900 91 685 nielsro@gmail.com
Tildeling av båtplasser 10 Even Evensen 901 49 296 even.e@online.no

Valgkomité

wdt_ID Navn Telefon E-post
1 Lars Laurendz 480 02 421 l-laure@online.no
2 Christian Øgaarden 950 85 789 christian.ogaarden@avinor.no

Intern-revisor

wdt_ID Navn Telefon E-post
1 Brede Nielsen 951 42 655 brede.nielsen@gmail.com
2 Christian Øgaarden 950 85 789 christian.ogaarden@avinor.no

Komité for utnevning av æresmedlemmer

wdt_ID Navn Telefon E-post
1 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
2 Willy Grønlund 906 53 203 willy-gr@online.no
3 Trygve Rød 901 49 230 trygroed@online.no

Bryggebaser

Brygge wdt_ID Navn Telefon E-post
Brygge A 1 Jan Erik Fjelldal 900 61 185 milco@online.no
Brygge B 2 Max Groeneweg 901 38 918 max.g@online.no
Brygge C 3 Steinar Johansen 467 60 727 steinar.johansen1@lifi.no
Brygge D 4 Truls Lindland 900 51 950 t.lindland@getmail.com
Brygge E 5 Reidar Frøholm 916 59 196 reidarf@live.com
Brygge F 6 Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no
Landbrygge (v/vaktbod) 7 Svein Aalien 958 27 292 svein39@live.no
Molo 8 Lars Laurendz 480 02 421 l-laure@online.no

Web-ansvarlig

wdt_ID Navn Telefon E-post
1 Terje Christiansen 938 839 82 terjechrist@gmail.com

Vinsj-/trallegruppe 

wdt_ID Navn Telefon E-post
1 Torbjørn Belstad 480 91 320 tbelsta@online.no
2 Steinar Hopstad 992 13 078 steihop@online.no
4 Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no

Mastekrangruppe

wdt_ID Navn Telefon E-post
1 Willy Grønlund 906 53 203 willy-gr@online.no
2 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
3 Tommy Wiseth 970 63 832 twiseth@online.no
4 Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no

Opptak-, utsett- og opplagsgruppe

wdt_ID Navn Telefon E-post
1 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
2 Aksnes, Asbjørn 928 91 570 a-aksnes@online.no
3 Sven Christiansen 906 20 774 svechris@online.no
4 Finn Robsahm 995 83 579 finn@robsahm.org

Spesielle kontaktpersoner

Ansvarsområde wdt_ID Navn Telefon E-post
Tildele båtplasser 1 Even Evensen 901 49 296 even.e@online.no
Dugnadsansvarlig 2 Kjetil Heineberg 917 45 050 kjetil@heineberg.no
Strømsettere 3 Truls Lindland 900 51 950 t.lindland@gmail.com
Kort, nøkler, vimpler 4 Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
Forsikring og interesseorganisasjon 5 Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
OBU-representant (Oslofjorden båteierunion) 8 Lars Henriksen 947 81 977 lars.henriksen71@gmail.com
El-anlegg 220V 13 Kai Waade 971 23 206 kaiw@lefdal.no
Brannvern 14 Stein Rinde 415 51 417 ste-rind@online.no
Høytrykkspylere 15 Kjetil Rustad 938 21 685 kjetil@cckengine.com