Vaktinstruks

VAKTINSTRUKS


 

VAKTSJEFENS TELEFON FINNER DU UNDER MENYEN «KONTAKT»

 

NB! Vaktrundene skal foretas av begge vakter sammen, grunnet vaktenes sikkerhet.

Vaktmannskapene skal ha på seg vaktvest under hele vakten.

 

Påtroppende vakt skal med en gang ringe neste dags vakt og kontrollere at vedkommende er klar over at han/hun skal på vakt dagen etter.

 

Når bekreftelse fra neste dags vakt er mottatt skal vakten ringe vaktsjefen
og meddele at alt er i orden, og hvem som er vaktmannskaper. Påtroppende vakt skal samtidig informere vaktsjefen om eventuelt bytte av vakt.

 

Vaktprotokollen skal føres av vakten. Når gått på og av, samt en kort beskrivelse av været og hva som er hendt på vakten.
Ellers innføres alle uregelmessigheter som er forekommet på vakten.

 

Vaktsjefen er vaktens direkte overordnede, eventuelle uregelmessigheter rapporteres til han.
Vaktsjefen er pålagt å foreta uanmeldt kontroll av vaktholdet under vaktsesongen.

 

Det skal foretas kontrollrunder av brygger og havneområde.
Begge vaktene skal gå sammen.

 

Dersom en båt er i ferd med å slite seg eller har slitt seg, skal vakten rette på dette. Båteieren skal varsles omgående.

 

Vakten skal så langt han makter holde havneområdet ryddig.

Påse at bommen er nede, og at bom ved vaktbod er låst.

 

De store lyskasterne skal kun tennes ved behov.
De skal normalt ikke stå på om natten. De tennes med bryter i vaktboden.

 

Vaktboden skal rengjøres av avtroppende vakt.