21. februar var serveringen oppgradert med kake på styremøtet. Anledningen var at to gamle travere hadde sitt siste styremøte i Vollen Båtforening. Formann Even Evensen og styremedlem Bjørn Danielsen har vært aktive i foreningen i en mannsalder, men går nå ut av styret på årsmøtet. Begge er æresmeldemmer for sine bidrag til VBF over flere tiår!

29. februar er det klart for årsmøte for VBF. Møtet finner sted på Oslofjordmuseet og starter kl 19.00. Innkalling og årsberetning er sendt alle andelseiere pr mail, men du finner det også under menypunktet "Årsmøte"

Velkommen til båtopptak i havna, helgen 23. - 24. september! Her finner du info om opptak, oppmøtetider og plassering på land m.m

Vi er godt i gang med byggingen av servicebygget som har god fremdrift. En av konsekvensene er at vi har betydelig mindre parkeringsplass. På bakgrunn av dette oppfordrer vi medlemmene som skal på lengre båtferie vurdere om de trenger å ha bil stående i havna. Vi ønsker også at man unngår å slippe gjester inn under denne perioden.

Det er nå forbudt å gjøre opp bål og ild alle steder i Asker kommune og det blir derfor ikke noe av det tradisjonelle St. Hans-bålet ytterst på moloen i år.

Velkommen til Vollen Båtforening

Vollen Båtforening ble stiftet i 1948 og ligger i Selvikbukta i Vollen, Asker Kommune.

Havnen ligger i enden av Bruksveien i Vollen, den har per dato 222 båtplasser fordelt på seks flytebrygger, en molo og en landbrygge. Det er en lagerbygning og vaktbu i havna.

Det tas opp om lag 70 båter på land vinterstid. og det ligger i overkant av tjue båter i bobleanlegg vinterstid. Båthavnen har opp– og utsettingsrampe for båt på henger.

Havna har slipp med tralle og elektrisk vinsj som kan ta båter inntil 3000 kg, og mastekran som løfter inntil 300kg.

Havnen er videoovervåket og det er vaktordning.