VI BYGGER!

26.05.2023

Gravingen til det nye servicebygget i havna er nå i gang. Bygget er et samarbeid mellom VBF og Asker kommune.

Leieavtale er nå inngått med Asker Kommune. Vi betaler en årlig leiesum basert på båndlagt areal på land og antall løpemeter brygge. Avtalen har en varighet på 30 år.

Det er klart for vårdugnad i havna. De som skal stille på dugnad blir innkalt. Vi skal rydde i havna og tilstøtende områder. Ta med rive/rake/spade/trillebår eller annet redskap. Alt av opplagsutstyr må være fjernet fra havna før dugnaden!

Asker kommune har besluttet å ta leie fra båthavner som ligger på kommunal grunn. VBF innkalte derfor til ekstraordinært årsmøte for å behandle saken.

På årsmøtet ble Mats Lund utnevnt til æresmedlem i Vollen Båtforening. Vi takker for mange års innsats og gratulerer så mye med fortjent heder og ære!

Velkommen til Vollen Båtforening

Vollen Båtforening ble stiftet i 1948 og ligger i Selvikbukta i Vollen, Asker Kommune.

Havnen ligger i enden av Bruksveien i Vollen, den har per dato 222 båtplasser fordelt på seks flytebrygger, en molo og en landbrygge. Det er en lagerbygning og vaktbu i havna.

Det tas opp om lag 70 båter på land vinterstid. og det ligger i overkant av tjue båter i bobleanlegg vinterstid. Båthavnen har opp– og utsettingsrampe for båt på henger.

Havna har slipp med tralle og elektrisk vinsj som kan ta båter inntil 3000 kg, og mastekran som løfter inntil 300kg.

Havnen er videoovervåket og det er vaktordning.