Viktig informasjon

Årsmøte for 2022

Opplag på vann

ÅPENT BREV TIL REGJERINGEN FRA OBU

Oslofjorden Båteierunion (OBU) som representerer 38 medlemsforeninger, inkludert Vollen Båtforening, har sendt et brev til regjeringen med krav om at båtforeninger registrert i Frivillighetsregisteret behandles likt med andre frivillige organisasjoner

 

2022 er «frivillighetens år». Frem til 2019 kunne foreninger og idrettslag som innfridde vilkår for registrering i Frivillighetsregisteret søke om kompensasjon for merverdi (moms) etter en enkel og lett forståelig modell.

 

I 2019 ble alle båtforeninger ekskludert på grunn av Lotteri- og stiftelsestilsynets (Lottstift) tolkning av den nye forskriften. En uforståelig og dypt urettferdig tolkning som innebærer forskjellsbehandling i forhold til sammenliknbare foreninger. Saksbehandlingen og mangel på referater fra prosessen er brudd på forvaltningsloven.

 

Les hele brevet HER

VENTELISTEGEBYR MÅ BETALES!

Vi minner alle som står på venteliste for andel at gebyr er sendt ut! Vi oppfordrer dere til å betale så snart som mulig.
Dersom du ikke betaler gebyret vil du miste plassen på ventelisten.

PARKERINGSRESTRIKSJONER 9. – 10. SEPTEMBER

FRIVILLIGHETSÅRET 2022
Beredskapens dag arrangeres i Vollen for å vise frem våre fantastiske beredskapsorganisasjoner og frivllighet. Politiet, helse, brannvesenet, Sivilforsvaret, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Redningsselskapet,Røde Kors med flere.

 

Det blir aktiviteter og demonstrasjoner fra beredskapsetatene, et par høydepunkter blir det når brannvesenet slukker branner og ordføreren blir reddet opp av sjøen. Salgsboder fra lokale matprodusenter.

 

✓ Oppvisninger med redningshunder i skogen, fra bygg og i sjøen med dykkere.

✓ Slukking av brann med brannbåten – Redningsselskapet, politibåt og biler

✓ Norsk folkehjelp og Røde Kors viser hvordan de samarbeider med andre organisasjoner.
✓ Sivilforsvaret viser fram utstyr og lar publikum prøve brannslanger
✓ Norske Kvinners Sanitetsforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen
✓ Kurs i hjerte- og lungeredning

 

Havna blir i denne anledning stengt for parkering fra FREDAG 9. SEPTEMBER KL 16.00 til LØRDAG 10. SEPTEMBER KL 18.00

Heder og ære på årsmøtet!

På årsmøtet ble Bjørn Danielsen (t.v) utnevnt til æresmedlem i Vollen Båtforening. Vi takker for mange års innsats og gratulerer så mye med fortjent heder og ære!

 

Jan Hågå og Niels Rasch Olsen ble utnent til æresmedlemmer i 2018 og 2019, og noe på etterskudd fikk de sine bevis utdelt på årsmøtet.

 

OBU i møte med byrådslederen i Oslo

Vollen Båtforening er medlem av Oslofjorden båteierunion. Unionens formål er å arbeide for båtlivsinteressene i Oslofjorden.

 

Den 13. 0ktober var Oslofjorden Båteierunion i møte i Oslo Rådhus med Byrådsleder Raymond Johansen, hans sekretær Kaia Storvik og leder for miljøvernavdelingen i Oslo, Solveig Eigtungjerde.

 

OBU hadde bedt om dette møtet, og saken vi ønsket å diskutere var de problemene båtfolket møter når det gjelder båtseptik og manglende muligheter for å tømme dette på egnet plass. Dette sett i relasjon til Redningsplanen for Oslofjorden.

 

OBU signaliserte at vi ønsker å bidra til å forbedre de miljømessige forholdene i Oslofjorden med det vi kan bidra med. Vi ønsker derfor å være en pådriver i et prosjekt med å bygge ut et nettverk av sugestasjoner i båtforeningene i vårt område. OBU mener sugestasjoner må ned på foreningsnivå for å ha ønsket og nødvendig effekt på miljøet, og vi ønsker derfor sugestasjoner i hver OBU-havn.

 

Trykk her for å lese mer om møtet med Byrådslederen.

Historiske dokumenter for Vollen Båtforening

Vi har bladd i historiske dokumenter og funnet frem til noen av de som var sentrale da båtforeningen ble grunnlagt.

 

Visste du f.eks at hele området ved båthavna, Selvikvillaen og badeplassene ble solgt til Vollen og Blakstad Vel for kr 75.000 i 1947?

 

Etterhvert overtok Asker kommune mesteparten av området, mot at båtforeningen hadde bruksrett over havneområdet.

 

I 1951 får Båtforeningen tillatelse til å «oppføre danseplan og fremleie av denne». Vi antar at det er en danseplatting det er snakk om  – og at det var lagt opp til «dans på brygga» på området. Kanskje noe å ta opp igjen på neste dugnad?

 

Hvis du vil lese mer fra de historiske dokumentene finner du de HER

Faktura for ventelistegebyr

Ventelistegebyr for de som står på venteliste for andel vil sendes ut i løpet av september.

St.hans-bål er AVLYST!

Foto: Budstikka.no

Vi må dessverre avlyse St.hansfeiringen med båltenning i båthavna.

 

Da det fortsatt er restriksjoner ifbm koronapandemien er det ikke mulig å gjennomføre arrangementet.

 

Vi beklager dette, men håper å komme sterkere tilbake neste sommer!

Informasjon om årsmøte 2020

Koronapandemien stoppet årsmøtet for 2020.

 

Vi har tidligere sendt ut årsberetning og denne gangen sender vi også med regnskap for 2020 og budsjett for 2021. Alle papirene finner du også i menyen «Årsmøte».

Da Styret ikke ser det er prekært at vi stemmer over alle forslag før vi kan møtes fysisk, så begrenser vi oss med å stemme om: 
a.1) Styresammensetning
a.2) Nye utriggere
Vedtak avgjøres ved simpelt flertall.
Stemmegivning vil være åpen til 7. juni. Båtforeningens revisorer vil stå for opptelling.

Informasjon om utsett 24. april

Vannet er skrudd på i havna så det er klart for båtpuss!

 

Det er en del som ikke blir som vanlig i forbindelse med båtpussen og utsetting i år pga Korona-pandemien.

 

Informasjon om utsett 2021 finner du HER

Fake faktura

Til informasjon så er fakturaene for årets havneavgifter samt betalingene for å stå på ventelisten ennå ikke sendt ut. Bakgrunnen for at dette opplyses nå, er at en tidligere andelseier har fått et innbetalingskrav som ved første øyekast kan synes som om det er blitt sendt fra VBAL.
Hvis flere av dere har mottatt et slikt krav, vennligst ta kontakt med kassereren.

Vaktliste for sesongen 2021

På grunn av koronaepedemien ble det ikke lagt ut vaktlister i vaktboden som tidligere praktisert. Styret har satt opp vaktliste for sesongen 2021 der hver andelseier er tildelt en «familievakt». Dvs at andelseieren er selv ansvarlig for å stille med 2 personer til denne vakten.

 

Dersom oppsatt vakt ikke passer så bytter man vakt innbyrdes og melder fra til vaktsjef Niels Rasch-Olsen.

 

Vaktlisten er sendt ut til alle andelseierne og inneholder navn og telefonnummer slik at det er enkelt å kontakte andre for bytte av vakt.

Arbeid med servicebygg snart i gang!

Vollen båtforening skal, i samarbeid med Asker kommune, bygge hus for offentlig toalett og renseanlegg for spyling av båter. Bygget skal plasseres der containeren for farlig avfall og utedoen står.

 

Arbeidet med å rydde plassen er i gang og gravearbeidene starter etter at båtene er satt på vannet 24. april. Vi vil holde dere orientert om prosjektet underveis.

Tilbakemeldingsskjema er sendt ut!

Alle andelseiere skal ha fått tilsendt e-post med tilbakemeldingsskjema ang båt for sommersesongen 2021

 

Vi ønsker tilbakemelding omgående, senest innen 17 mars 2021.

 

Styret har registrert at det er mange medlemmer som melder inn at de skal ha båtplass, men som ikke benytter seg av tildelt plass. I 2020 var det 40 andelseiere som ikke benyttet seg av tildelt plass. Dette går ut over muligheten til å leie ut plasser.

 

Dersom du ikke har mottatt e-post med tilbakemeldingsskjemaet så kontakt oss! Bruk gjerne kontaktskjemaet på forsiden av nettsiden.

Godkjent byggetillatelse for servicebygg

VBF har fått godkjent byggetillatelse til kombinert servicebygg og offentlig toalett for foreningen og området. Toalettet vil erstatte det offentlige toalettanlegget på Rabben og vil driftes av Asker kommune.

 

Saken har vært til vurdering hos Fylkesmannen som anser etablering av kombinert offentlig toalett og renseanlegg som positivt.

 

Årets båt-utsett er satt til 24 april, og vi planlegger igangsettelse så snart det lar seg praktisk gjennomføre etter dette.

 

Styret vil spesielt takke Bjørn Danielsen for fantastisk innsats og mye jobb for å få dette godkjent!

Årsmøte 2020 er utsatt inntil videre

Innkallelse vil være avhenging av gjeldene regelverk vedrørende koronapandemien.

 

Styret kommer tilbake med dato når årsmøtet vil la seg gjennomføre.

Åpne bom med mobil

Du kan nå åpne bommen i havna med mobilen.

 

Alle andelseiere i Vollen Båtforening er lagt inn i en database med et mobilnummer. Databasen kjenner igjen ditt mobilnummer og åpner bommen når du ringer. Telefonnummeret du ringer for å åpne bommen er +47580000416660

 

Hvem som helst kan ikke ringe bommen og åpne den. Telefonnummeret det ringes fra være registrert i databasen til båtforeningen. Det er kun ett tlf-nr pr andel som kan åpne bommen. Mobilnummeret som andelen er registrert med hos foreningen har fått en tekstmelding med info.

 

Samme prosedyre for å åpne bommen ved utkjøring.

 

OBS! Kortene som brukers i dag til å åpne bommen fungerer fortsatt!

Endring av vedtektene

Vi er av myndighetene pålagt å endre båtforeningenes organisasjonsform – fra Begrenset Ansvar (BA) til Samvirkeforetak. Konsekvensen av dette er at Vedtektene må endres noe, samt at noen detaljer må beskrives noe nøyere.

 

Forslaget til reviderte vedtekter kan du laste ned her.

 

Driften av foreningen blir på ingen måte berørt av denne endringen. De viktigste pålagte endringene er som følger:

 

  • Beskrive hvilken kommune foretaket drives fra.
  • Om det skal betales medlemskontingent.
  • Hvordan overskuddet skal benyttes.
  • Antallet (eller laveste og høyeste antall) styremedlemmer.
  • Hvis foretaket ikke skal ha en daglig leder skal dette vedtektsfestes.

 

For å få endret båtforeningens organisasjonsform må medlemmene akseptere de forslåtte endringene av vedtektene.

 

På grunn av koronasituasjonen er denne avstemningen sendt ut digitalt og foreningens intern-revisorer vil stå for kontrollopptelling.

 

Svarfrist for å stemme er 14.06.2020. Har du ikke mottatt avstemnings-epost så kontakt oss!

Niels er nytt Æresmedlem!

I anledning årsmøtet som ble avholdt på Oslofjordmuseet 28. november ble Niels Rasch Olsen utnevnt til Æresmedlem av Vollen Båtforening.

 

Niels har vært med i styre og stell i båthavna i 34 år og over to tiår som havnesjef. Niels vil gå av som havnesjef til St.Hans i 2020.

 

Vi takker for innsatsen gjennom en mannsalder og gratulerer med Æresmedlemskapet, Niels!

 

Du kan lese mer om båtforeningens Æresmedlemmer her.

Niels

Nyutnevt æresmedlem, Niels Rasch Olsen (til høyre), ble gratulert av foreningens formann, Even Evensen.

Infomasjon om båthavna

Vollen Båtforening ble stiftet i 1948 og det er totalt 230 andelseiere i VBF.

 

Havnen ligger idyllisk til i enden av Bruksveien ved Selvikvillaen og Rabben. Havnen består av 8 brygger, en vaktbu, lagerbygning, tralle med vinsj, conteiner for farlig avfall og utsettingsrampe.

 

Alle bryggene har strøm og vann. Det er bom for å komme inn på området og havnen er bevoktet og videoovervåket.

DSCF2909 3

Viktige telefoner i havna

Havnesjef – Jørgen Gudem
Tlf: 901 91 910

 

Formann – Even Evensen
Tlf: 901 49 296

 

HMS-ansvarlig – Bjørn Danielsen
Tlf: 911 18 217

 

Vaktsjef – Niels Rasch Olsen
Tlf: 900 91 685