Avfallsplan

Avfallsplan for Vollen Båtforening

Hensikten med denne avfallsplanen er å sikre at foreningen og foreningens medlemmer håndterer avfall på en god og sikker måte i henhold til forskrifter. Farlig avfall tømmes/deponeres i merkede tønner og beholdere i miljøstasjonen.

Ved skraping fjerning av bunnstoff/maling /lakk skal dette samles opp og legges i miljøstasjonen. Oppsamling foregår med presenning som legges under båten, og deretter samles i poser. Ved sliping, bruk maskin med oppsamlerpose.

Oljer, drivstoff, frostvæske, filtre legges i merkede tønner. Batterier settes også inn i miljøstasjonen. Miljøstasjonen tømmes etter behov av godkjent instans.

Vanlig avfall kastes i søppelcontaineren fra Franzefoss. Franzefoss tømmer og sorterer søppelet på sin mottaksstasjon. Containeren tømmes hver 14.dag i sommerhalvåret, og ellers i året etter behov.

Ved vårens dugnad gjøres det en storstilt opprydding i havna. All søppel som har samlet seg gjennom vinteren og fra vårpussen blir fjernet