Kontaktinformasjon for Vollen Båtforening

Generelle henvendelser: post@vollenbåtforening.no
Styret
Verv Navn Telefon E-post
Styreleder Kjetil Heineberg  917 45 050 kjetil@heineberg.no
Nestleder Espen Michelet  974 78 000 espen.michelet@me.com
Kasserer Mats Lund  482 29 845  mats.l@online.no
Kasserer Terje Christiansen 938 839 82 terjechrist@gmail.com
Styremedlem Lars Henriksen 947 81 977 lars.henriksen71@gmail.com
Styremedlem Magnus Robertsen 986 64 580 magnus@hammerogsag.no
Styremedlem Anders Larsson 900 91 159 anders@point2point.no
Styremedlem Christopher Winge 970 64 611 chwin@online.no
Nøkkelpersoner
Verv Navn Telefon E-post
Havnesjef Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
HMS-ansvarlig Bjørn Danielsen 911 18 217  bjdanie@online.no
Beredskapsbåt om vinteren Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
Vaktsjef Anders Larsson 900 91 159 anders@point2point.no
Tildeling av båtplasser Havnekommiteen 901 91 910 post@vollenbåtforening.no
Valgkomité
Navn Telefon E-post
Lars Laurendz 480 02 421 l-laure@online.no
Christian Øgaarden 950 85 789 christian.ogaarden@avinor.no
Intern-revisor
Navn Telefon E-post
Brede Nielsen 951 42 655  brede.nielsen@gmail.com
Christian Øgaarden 950 85 789  christian.ogaarden@avinor.no
Komité for utnevning av æresmedlemmer
Navn Telefon E-post
Bjørn Danielsen 911 18 217  bjdanie@online.no
Willy Grønlund 906 53 203  willy-gr@online.no
Trygve Rød 901 49 230  trygroed@online.no
Bryggebaser
Brygge Navn Telefon
Brygge A Jan Erik Fjelldal  900 61 185
Brygge B Max Groeneweg 901 38 918
Brygge C Sigurd-A Bennelien 915 51 374
Brygge D Truls Lindland 900 51 950
Brygge E Reidar Frøholm 916 59 196
Brygge F Per Salvesen 918 66 627
Landbrygge (v/vaktbod) Svein Aalien 958 27 292
Molo Lars Laurendz 480 02 421
Web-ansvarlig
Navn Telefon E-post
Terje Christiansen 938 839 82 terjechrist@gmail.com
Vinsj-/trallegruppe 
Navn Telefon E-post
Torbjørn Belstad 480 91 320 tbelsta@online.no
Steinar Hopstad 992 13 078  steihop@online.no
Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no
Mastekrangruppe
Navn Telefon E-post
Willy Grønlund 906 53 203  willy-gr@online.no
Bjørn Danielsen 911 18 217  bjdanie@online.no
Tommy Wiseth 970 63 832 twiseth@online.no
Per Salvesen 918 66 627 ps@autek.no
Opptak-, utsett- og opplagsgruppe
Navn Telefon E-post
Bjørn Danielsen 911 18 217  bjdanie@online.no
Kjetil Aksnes 916 52 421 a-aksnes@online.no
Kai Waade 971 23 206 kaiw@lefdal.no
Finn Robsahm 995 83 579 finn@robsahm.org
Magnus Robertsen 986 64 580 magnus@hammerogsag.no
Spesielle kontaktpersoner
Ansvarsområde Navn Telefon E-post
Tildeling av båtplasser Havnekommiteen 901 91 910 post@vollenbåtforening.no
Dugnadsansvarlig Magnus Robertsen 986 64 580 magnus@hammerogsag.no
Strømsettere Truls Lindland 900 51 950 t.lindland@gmail.com
Kort, nøkler, vimpler Jørgen Gudem 901 91 910 j.gudem@online.no
Forsikring/interesseorganisasjon Bjørn Danielsen 911 18 217 bjdanie@online.no
OBU-representant  Anders Larsson 900 91 159 anders@point2point.no
El-anlegg 220V Kai Waade 971 23 206 kaiw@lefdal.no