Havneavgifter

Havneavgift/gebyrer for 2023

Havneavgift for sommer og vinter, samt andre avgifter og gebyrer fastsettes av årsmøtet.

Strøm

Andelseierne som ligger med fast landstrøm må ha strømmåler for sitt forbruk. Dette gjelder sommer og vinter. Strømmåleren leies av foreningen for 250 kr pr år. Pris for kw/time utregnes på bakgrunn av snittpris. Kontakt Havnesjef for utlevering av strømmåler.

(De som bruker lite strøm ila sommeren, f.eks sporadisk lader batterier, bruk av strøm til arbeid på båt, f.eks støvsuging, drill, poleringsmaskin o.l. er ikke omfattet av krav til strømmåler)

Andre avgifter:

Mastekran: 250 kr

Tralle: 600 kr

Medlemskontingent: 1500 kr

VBF-vimpel: 150 kr

Ventelistegebyr: 150 kr

Uteblivelse fra dugnad: 600 kr

Uteblivelse fra vakt: 1000 kr

Havneavgiftene justeres i henhold til konsumprisindeks hvert år.