Havneavgifter

Havneavgift/gebyrer for 2024

Som andelseier betaler du medlemsavgift (p.t 500 kr) og din andel av leie til Asker kommune (p.t 1000 kr), til sammen 1500 kr. Dette må du betale uansett, uavhengig om du har båt i havna eller ikke.

Dersom du har båt i havna betaler du i tillegg havneavgift. Avgiften bestemmes av hvor bred bås du bruker (oppgitt båsbredde er lysåpning i båsen). Her gjelder prisene i tabellen under. 

Havneavgift for sommer og vinter, samt andre avgifter og gebyrer fastsettes av årsmøtet.

For andelseiere som ønsker å leie egen plass for jolle (inntil 12 fot) tilhørende hovedbåt, betaler havneavgift tilsvarende 2,0 m sommer.

Kolonnen "Utleie sommer/vinter" gjelder for de som leier plass i havnen, men ikke er andelseier (f.eks de som står på venteliste for andel). Denne kolonnen gjelder også for andelseiere som leier en ekstra plass i havnen.

Strøm

Andelseierne som ligger med fast landstrøm må betale strømavgift. Dette gjelder sommer og vinter.

De som bruker lite strøm, f.eks sporadisk lader batterier, bruk av strøm til arbeid på båt, f.eks støvsuging, drill, poleringsmaskin o.l. er ikke omfattet av strømavgift.

Strøm sommersesong: 600 kr

Strøm vinter: På vinter benyttes strømmålere. Disse fås utlevert ved henvendelse til havnesjef. Måleren må sitte inne i båten/i beskyttet miljø. Beløp = forbruk x snittpris for strøm gjennom vinteren.

Andre avgifter:

Medlemskontingent: 500 kr

Andel av avgift VBF betaler for leie av areal til Asker kommune: 1000 kr

Mastekran: 250 kr

Tralle: 600 kr

VBF-vimpel: 200 kr

Ventelistegebyr: 150 kr

Uteblivelse fra dugnad: 600 kr

Uteblivelse fra vakt: 1000 kr

Havneavgiftene justeres i henhold til konsumprisindeks hvert år.