Leieavtale Asker Kommune

VBF ligger på kommunal grunn. Foreningen betaler en årlig leie til Asker Kommune. Avtalen ble underskrevet i 2023 og har en varighet på 30 år.