Historien

Historien

Her finner du informasjon om bl.a oppstarten av båtforeningen og kontrakter m.m

Første dokument er et skjøte som handler om salg av eiendommen fra Eivind Smestad til Vollen og Blakstad Vel for 75.000 kroner.

I 1948 behandler kommunen en sak som omhandler kjøp av store deler av eiendommen fra Vollen og Blakstad Vel. Noe av eiendommen beholdes av vellet, bl.a bygningen «Selvikvillaen» med tilhørende sidebygning.

Vellet har fortsatt bruksrett til hele eiendommen selv om kommunen nå står som eier, herunder etablering av båthavn. 18. desember i 1949 kommer kontrakten på plass mellom kommunen og Vellet:

I februar 1950 bestemmer et enstemmig styre i Vellet at Vollen Båtforening skal få kjøpe vellets gjenstående del av eiendommen for 36.000 kroner.

En forutsetning for salget er at båtforeningen samtidig overtar bruksretten av hele kommunens område, inkludert opprettelsen av båthavn. Frem til nå er det Vellet som har stått som avtalepartner om bruksretten, men de vil nå at båtforeningen overtar denne kontrakten.

Den 16. september 1951 overtar båtforeningen bruksavtalen fra vellet. VBF inngår kontrakt med kommunen om å benytte eiendommen til sin virksomhet – met en varighet på 10 år. Leien blir satt til 800 kr pr år. Båtforeningen får sågar lov til å «oppføre danseplan og fremleie av denne». Vi antar at det er en danseplatting det er snakk om – og at det var lagt opp til «dans på brygga» på området. Kanskje noe å ta opp igjen på neste dugnad?

I 1973 ble det opprettet en ny avtale mellom Asker kommune og Vollen Båtforening om bruken av området. Denne avtalen har en varighet på 25 år, med rett til fornyelse av Vollen Båtforening.

Etter at kontrakten fra 1973 gikk ut i 1998 ble det ikke skrevet noen ny kontrakt. VBF forholdt seg til at avtalen fortsatte i nye 25 år. Og det gjorde den helt til vi kom til kommunesammenslåing og ny 25-års periode gikk ut i 2023. Nye Asker kommune ønsker å ha felles retningslinjer og leie fra båtforeninger som har havn på kommunens eiendom.  I 2023 skriver foreningen og kommunen ny kontrakt om leie av området til Vollen Båtforening. Denne gang varer avtalen i 30 år.