Vakt i havna

Vaktperioden for sesongen er fra 1 uke før utsettdato til 1 uke etter opptak. Havnen er videoovervåket 24/7 hele året.

Alle andelseiere pålegges 1 vakt pr. sesong. Det må stilles med 2 personer på vakt, også definert som "familievakt". Vakten starter kl 21.00.

Andelseiere som bryter vaktreglementet, og som etter skriftlig advarsel ikke overholder vaktreglementet kan få innløst sin andel. Ref: § 5 i ordensreglementet.

VAKTINSTRUKS

  1. Påtroppende vakt skal ringe neste dags vakt og kontrollere at vedkommende er klar over at han/hun skal på vakt dagen etter. Vaktliste inkl telefonnummer ligger i vaktboden
  2. Vaktprotokollen skal føres av vaktene. Når gått på og av, samt en kort beskrivelse av været og hva som har hendt på vakten. Ellers innføres alle uregelmessigheter som er forekommet på vakten. 
  3. Vaktsjefen er vaktens direkte overordnede, eventuelle uregelmessigheter rapporteres til han. Vaktsjefen er pålagt å foreta uanmeldt kontroll av vaktholdet under vaktsesongen. 
  4. Det skal foretas kontrollrunde av båter, brygger og havneområdet. Sjekk at båtene er forsvarlig fortøyd. Begge vaktene skal gå sammen pga sikkerhet og vaktmannskapene skal ha på seg vakt-vest under hele vakta. 
  5. Dersom en båt er i ferd med å slite seg eller har slitt seg, skal vakten rette på dette. Båteieren skal varsles omgående.
    Ved kritisk feil på brygger/utriggere skal havnesjefen kontaktes.
  6. Vakten skal, så langt han makter, holde havneområdet ryddig. Påse at bommen er nede, og at gul bom ved vaktbod er låst. De store lyskasterne skal kun tennes ved behov. De skal normalt ikke stå på om natten. De tennes med bryter i vaktboden. 
  7. Dersom det er behov skal vaktboden rengjøres av avtroppende vakt.