Andelseier

Andelseier i Vollen Båtforening SA

For å bli medlem av Vollen Båtforening, og dermed ha rett til båtplass i havna, må du være andelseier. For å bli tilbudt andel forutsettes det at søker er bosatt i Asker kommune. Andelen er pålydende NOK 40.000,- Dersom du ikke ønsker å være andelseier lenger kan du innløse andelen din og du får utbetalt andelverdien på 40.000 kr.

Som andelseier har du rett på båtplass i båthavna. Denne retten er ikke knyttet til en spesifikk båtplass i bryggeanlegget eller en bestemt størrelse på bås.

Som andelseier melder du inn informasjon om din båt og så vil havnekomiteen tildele deg en passende båtplass i anlegget. Dersom det ikke er ledig plass tilpasset din båt kan du sette deg på venteliste for ønsket bås-størrelse.


På denne nettsiden finner alt av informasjon om dine rettigheter og plikter som andelseier.

  • Årsmøte avholdes 1 gang pr år og hver andel har 1 stemme på årsmøtet. Årsmøtepapirer blir sendt ut til andelseierne og de finnes også under meny "Årsmøte"
  • Bommen i havna åpner du med telefonen din. Se "Diverse om havna" for fremgangsmåte.
  • Hver brygge har en "Bryggebas". Gjør deg kjent med hvem som er bryggebas på din brygge.
  • Riktig og trygg fortøyning tar vare på både båt og bryggeanlegg. Skjekk Fortøyningsreglementet for VBF
  • Alle andelseiere pålegges 1 vakt pr. sesong. Det må stilles med 2 personer på vakt. Les mer om Vakt i Havna.
  • Dugnaden gjennomføres hver år ca. en uke etter utsetting. De som skal delta i arbeidet blir kalt inn av leder for dugnaden. Hver andelseier blir innkalt ca hvert tredje år.
  • Opplag på vinter gjøres på land og på vann (isfritt). Det er felles opptak og utsetting av båter på land. Datoer fastsettes av årsmøtet, men vanligvis er det utsett siste helg i april (kan variere noe avhengig av tid for påske og 1. mai). Opptak er vanligvis nest siste helg i september. 
  • Under menypunktet "Diverse om havna" finner du informasjon og nøkler/bom/opplag/utstyr i havna m.m.
  • Under "Kontakt" finner du hvem som har ansvar for hva i foreningen (inkl tlf/mail).
  • Vi minner om at andelseiere er pliktig til å benytte retten til båtplass. Styret kan innløse andeler hvis rettigheter ikke er benyttet i en periode på tre år (Vedtektene § 2).