Plassfordeling

Det er havnekommiteen som står for tildeling av båtplasser. Denne består av Havnesjef, styreformann og et styremedlem.

Meld inn eventuelle hensyn om tildeling av plass som følge av sykdom, bevegelsesfunksjon eller annet til Havnekommiteen.

(Plassfordelingen er oppdatert 23. april 2023)