Venteliste

Venteliste for å bli andelseier i Vollen Båtforening SA

For å bli medlem av Vollen Båtforening, og dermed ha rett til båtplass i havna, må du være andelseier. For å bli tilbudt andel forutsettes det at søker er bosatt i Asker kommune. 

Det er lang venteliste for å bli andelseier. Du kan sette deg på venteliste. Det faktureres et ventelistegebyr fastsatt av årsmøtet (pr. nå 150 kr/år). 

Ønsker du å stå på venteliste, send e-post til post@vollenbåtforening.no med følgende informasjon: Navn, adresse, telefon og e-post (vi anbefaler å IKKE bruke jobb-e-post). 

Ventelisten er oppdatert 1. mai 2024. Du kan se ventelisten her:

Utleie av ledige båtplasser

Havna har tidvis noen båtplasser til utleie som ikke blir benyttet av andelseiere. Det er kun andelseiere eller personer som står på venteliste for andel som blir tilbudt leieplass.

Selv om du tildeles en leieplass er det ingen garanti for plass neste sesong, men de som allerede har leieplass prioriteres neste sesong fremfor nye søkere