Fortøyningsreglement

TAUVERK

Båten skal fortøyes med 4 fortøyninger, d.v.s. 2 fortøyninger foran og 2 fortøyninger bak. Alle fortøyninger skal være utstyrt med strekkavlastere av gummi. Fortøyningene skal være stramme så båten ikke jager i båsen, men ligger støtt i all slags vær. Fortøyningen foran skal vise ca. 45 grader bakover, og tilpasset slik at den holder båten fra å kunne gå med baugen inn i bryggen. Bruk utliggerens festeringer. 

Baugen evt./baugspryd skal ikke stikke inn over bryggen. Akterfortøyningen skal være ca. 45 grader forover, her må imidlertid tas hensyn til utliggerne og båtens lengde. Alle fortøyninger skal være tilstrekkelig solide i forhold til båtens tyngde og vindfang.

Tyngre båter skal i tillegg til de ordinære 4 fortøyninger ha 2 ekstra fortøyninger som festes til selve bryggen. Disse skal også ha strekkavlastere av gummi.

Seilbåtenes mastefall skal sikres på en slik måte at de ikke forårsaker støy.

Om vinteren skal alle fortøyninger som ikke er i bruk fjernes fra bryggene slik at de ikke er til hinder for drift av havna (snømåking).

2. FENDRING

Det skal på hver side av båten fendres med minst 2 fendere. Fenderne skal ha tilstrekkelig størrelse slik at de virkelig beskytter både båten og utliggerne når båten ruller i båsen. Det bør minimum være 10cm klaring på hver side for båser opp til 3,0m og 15cm klaring på hver side for båser over 3,0m.

3. JOLLER

Joller skal i utgangspunktet fortøyes og fendres på samme måte som de større båtene, imidlertid må det her brukes sunn fornuft ved vurdering av fortøynings og fendringsbehov.

4. INSPEKSJON

Bryggebasene rapporterer til Havnesjefen. Havnesjefen vil med jevne mellomrom inspisere havnen. Båter som ikke tilfredsstiller VBF's krav i henhold til fortøyningsreglement eller ettersyn i samsvar med havnesjefens rettledninger vil få anmerkninger som må rettes opp.

Som rettledninger; se årsmøtevedtak og VBF's utsendte orienteringer. NB. Alle båter skal holdes tomme for vann, slik at de ikke belaster utliggerne unødvendig.