Æresmedlemmer


KRITERIER FOR Å MOTTA ÆRESMEDLEMSKAP

Status som Æredsmedlem kan gis til en andelseier som har bidratt til å fremme VBFs interesser over en sammenhengende periode på minst 10 år.

Dette kan være i form av styrearbeid eller annet tillitsmannsarbeid – der hvor dette overgår normalt forventet arbeidsinnsats.

Æredsmedlemmer fritas for vakt og dugnad. Havneavgiften for æresmedlemmer reduseres med kr. 595 pr. år. (KPI-justeres)

Årsmøtet gir styret i oppdrag å oppnevne en komité som skal stå for utnevnelse av Æresmedlemmer. Komitéen skal bestå av 3 personer.

Æresmedlemmer:

2024 Carl-Otto Rustad

2023 Mats Lund

2022 Bjørn Danielsen

2019 Niels Rasch Olsen

2018 Jan Hågå

2015 Even Evensen

1998 Per Jan Madsen

1983 Arnold Hoff

1983 Per Nordal Hagen