Bryggebaser

Hver brygge har en bryggebas - som er kontaktperson mellom bryggens båteiere og havnesjefen.

Brygge Navn Telefon
Brygge A Jan Erik Fjelldal  900 61 185
Brygge B Max Groeneweg 901 38 918
Brygge C Sigurd Brendelien 915 51 374
Brygge D Truls Lindland 900 51 950
Brygge E Reidar Frøholm 916 59 196
Brygge F Per Salvesen 918 66 627
Landbrygge (v/vaktbod) Svein Aalien 958 27 292
Molo Lars Laurendz 480 02 421

 INSTRUKS BRYGGEBAS

Bryggebas velges blant andelseierne som har tildelt plass på respektive brygge. Bryggebasene utnevnes av styret.

Bryggebaser rapporterer til HavnesjefBryggebasens oppgaver er definert til:

  • Påse at bryggen til en hver tid har tilfredsstillende tilstand/kvalitet. Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Montere og fjerne vannslangene på bryggen.
  • Påse at fortøyningsreglementet til en hver tid overholdes.
  • Påpeke brudd på fortøyningsreglementet til respektiv eier. Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Etter sommersesongen er over påse at alle fortøyninger pr. bås/plass er fjernet . Avvik påtales respektiv båteier og rapporteres til Havnesjef.
  • Gå over landfestene etter at sommersesongen er over, og før ny sesong . Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Kontrollere at det elektriske anlegg inklusive lyspunkter til en hver tid er i orden. Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Påse at område rundt respektive brygge er holdt ryddig.
  • Definere arbeid som bør utføres på dugnad. Dette meddeles dugnadsansvarlig som har ansvaret for dugnader i Havna.