Bryggebaser

Hver brygge har en bryggebas - som er kontaktperson mellom bryggens båteiere og havnesjefen.

Du finner kontaktinfo til din bryggebas i kontaktlista.

 INSTRUKS BRYGGEBAS

Bryggebas velges blant andelseierne som har tildelt plass på respektive brygge. Bryggebasene utnevnes av styret.

Bryggebaser rapporterer til HavnesjefBryggebasens oppgaver er definert til:

  • Påse at bryggen til en hver tid har tilfredsstillende tilstand/kvalitet. Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Montere og fjerne vannslangene på bryggen.
  • Påse at fortøyningsreglementet til en hver tid overholdes.
  • Påpeke brudd på fortøyningsreglementet til respektiv eier. Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Etter sommersesongen er over påse at alle fortøyninger pr. bås/plass er fjernet . Avvik påtales respektiv båteier og rapporteres til Havnesjef.
  • Gå over landfestene etter at sommersesongen er over, og før ny sesong . Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Kontrollere at det elektriske anlegg inklusive lyspunkter til en hver tid er i orden. Avvik rapporteres til Havnesjef.
  • Påse at område rundt respektive brygge er holdt ryddig.
  • Definere arbeid som bør utføres på dugnad. Dette meddeles dugnadsansvarlig som har ansvaret for dugnader i Havna.