VAKT FOR SOMMERSESONGEN 2023

23.03.2023

Påmelding til vakt ble også i år gjort digitalt.

Vaktperioden for sesongen 2023 er fra 15. april til 29. september. Havnen er videoovervåket 24/7 hele året.

Alle andelseiere pålegges 1 vakt pr. sesong.

Alle vakter er definert som «familievakt», dvs at det må stille 2 personer på vakt. Vaktene må følge vaktinstruksen.

Her finner du vaktlista