SISTE STYREMØTE FOR TO ÆRESMEDLEMMER

28.02.2024

21. februar var serveringen oppgradert med kake på styremøtet. Anledningen var at to gamle travere hadde sitt siste styremøte i Vollen Båtforening. Formann Even Evensen og styremedlem Bjørn Danielsen har vært aktive i foreningen i en mannsalder, men går nå ut av styret på årsmøtet. Begge er æresmeldemmer for sine bidrag til VBF over flere tiår!