UTSETT 20. APRIL - DUGNAD TORSDAG 25. APRIL

06.04.2024

Utsett i havna er lørdag 20. april. Oppslag om oppmøtetider kommer på vaktboden og her på nettsiden så snart det er klart. Dugnaden er torsdag 25. april kl. 18.00.

Vi ber om at båter som står i opplag på henger på land flyttes fra opplagsplassen før 20. april så de ikke står i veien for krana.

Havneplanen blir publisert på denne nettsiden, samt slås opp på vaktboden når det nærmer seg utsetting. Det er viktig at du sjekker havneplanen og ikke bare legger båten på samme sted som i fjor. Det kan være endringer i plassering av din båt!

Betaling for utsett med kran blir tillagt havneavgiften.

Ikke la opplagsutstyet ditt ligge igjen i havna, men det må fjernes så raskt som mulig.

MASTING.
Det vil bli laget masteliste som legges inne i vaktboden (250 kr/løft)

Helselaget vil, tradisjonen tro, være på plass med salg av vafler, kaffe, saft og pølser!

Vi som driver småbåthavner har plikt til å påse at virksomheten ikke skader miljøet.

I den forbindelse ber vi hver enkelt båteier om å ta dette med i planleggingen av årets båtoppussing. Det som er den største forurenseren er sliping/skraping av skrog/bunn. Bunnstoff består jo som kjent av en del giftstoffer, lakk/maling likeså.

Det er derfor viktig at man samler opp slipestøv og skrapeavfall og tømmer dette i egnede beholdere. Slipestøv samles opp ved hjelp av støvsuger på slipemaskinen og skrapeavfall samles opp ved å bruke en presenning under båten.