VI BYGGER!

26.05.2023

Gravingen til det nye servicebygget i havna er nå i gang. Bygget er et samarbeid mellom VBF og Asker kommune.

Servicebygget med toaletter i midten og båtforeningens lokaler på hver ende.
Servicebygget med toaletter i midten og båtforeningens lokaler på hver ende.

Toalettanlegget på lille-rabben er stengt og nye offentlige toaletter kommer i det nye servicebygget. Toalettene skal driftes av kommunen. 

Bygget vil ha kjeller for teknisk installasjon av VVS, 2 toaletter (inkl. ett HC-toalett), rom for farlig avfall (dagens conteiner blir borte) og et lager/møterom for båtforeningen. Båtforeningen står som byggherre og kostnadene deles med kommunen. 

Bygget er planlagt ferdig i løpet av sensommeren/høsten.