Leieplass for venteliste

Vi har noen ledige båtplasser for 2024-sesongen, som andelseiere ikke benytter, til utleie i Vollen Båtforening. Disse plassene tilbyr vi nå deg som står på venteliste for andel i foreningen.

Dette er kun leie av båtplass for sommeren 2024. Må ikke forveksles med å bli andelseier/medlem i foreningen.

Dersom du ønsker en leieplass trenger vi litt informasjon om båten du ønsker å legge i havna. Bruk skjemaet nederst på siden. 

Hvis du ikke har båt, men ønsker å anskaffe dette dersom du får tilgang til båtplass, trenger vi å vite ønsket bås-bredde. Våre båser er oppgitt med lysåpning (dvs faktisk bredde mellom utriggere).

De som får tildelt leieplass i år vil bli prioritert for leie også neste år fremfor nye leietakere, men du er ikke garantert plass, da det varierer noe hvor mange ledige plasser vi har til utleie fra år til år.

Dersom det er flere fra ventelisten som ønsker båtplass enn vi har plasser, rangeres det etter ansiennitet på ventelisten.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@vollenbåtforening.no

Her er priser for sommersesongen 2024:

2,0 meter: 6050 kr
2,5 meter: 8300 kr
3,0 meter: 10580 kr
3,5 meter: 12840 kr
4,0 meter: 13570 kr