INFORMASJON OM ÅRETS BÅTOPPTAK

24.08.2023

Velkommen til båtopptak i havna, helgen 23. - 24. september! Her finner du info om opptak, oppmøtetider og plassering på land m.m

Vollen Helselag vil, tradisjonen tro, være på plass med kaffe, vafler og pølser! 

Vi gjør oppmerksom på at tidsrammen under ikke er 100% til å stole på, så det kan bli forandringer. Vær derfor klar i god tid. Båtopptak er dugnad, så ved forsinkelser vennligst bidra og ta ting med godt humør. Betaling for opptak blir tillagt havneavgiften og fakturert sammen med denne.

Båter som skal plasseres på egen henger, plasseres i samråd med opptaksgruppa, de fleste etter båtopptak med kran. Ta kontakt med opptaksgruppa før plassering.

OBS! Alle båter fra vaktboden til mastekrana på landbrygga må være borte fra båsene sine før klokken 08.00, lørdag 23.09.2023. Kajakker som ligger på mastestativet må også fjernes før lørdag.

Avmasting:
De minste og letteste mastene øverst, de største og tyngste nederst.

Liste for avmasting er lagt ut i vaktboden. Vår mastekran er ikke sertifisert, men det er ikke problem å løfte av master. Husk at den som sier seg ansvarlig når det løftes, passer på at det ikke går folk under løftet.Løft med følsomhet, ikke røsk og riv.

Opptaksgruppa består av : 

  • Bjørn Danielsen
  • Kjetil Aksnes
  • Sven Christiansen
  • Finn Robsahm
  • Kai Waade

Denne gruppa styrer opptaket. Vær medhjelpere under den tiden dere er satt opp. Det vil si fra fremmøtetidspunkt til siste båt i den gruppa er oppe.

OPPMØTETIDER 

LØRDAG 23. SEPTEMBER


Frammøte kl.08.00

G. Goffeng

N. H. Sjo

R. Østvold

A. Laastad

T. Greil

J. Andersen

B. Enervold

Ø. Midtbø

J. Olavsen

P. Erdahl Andresen

K. Alnes

J. Brenna

A. Aksnes

J. Kirkerud

J. E. Fjelldal


Frammøte kl.11.00

I. Søgaard

S. A. Brennelien

B. O. Rasmussen

E: S. Jenssen

J. Groeneweg

R. Straume

B. Ruud

Chr. Winge

T. Søhoel

J.Eikaas

H. Baalerud

T. Nilsen

P. Grude Nielsen

S. Lunde


Frammøte kl.13.00

H.M. Rossebø

P. Jahre-Nilsen

K. Kjellin

J. E. Smeby

G. Sørensen

L. Heineberg

T. Vethe

S. Hopstad

B. Amland

J. E. Lyche

N. Jarem


SØNDAG 24. SEPTEMBER

Frammøte kl.08.00

G. Ekeberg

C. Ellefsen

A. I. Østeby

D. Weichbrodt

T. Cristiansen

T. O. Andersen

M. Robertsen

M. Varsla

L. Lager

E. Ryan

T. C. Wagle

L. Henriksen

B. Danielsen

N. Rasch-Olsen


Frammøte kl.11.00

P. Michelet Ukkelberg

M. Groeneweg

S. Meltzer

F. Robsahm

K. Aksnes

E. Michelet


Båtene er plasser på land etter denne planen: