INFO OM BÅTPUSS OG BÅTUTSETT 22. APRIL

28.03.2023

Vi minner om båtutsett lørdag 22 april. 

Informasjon om oppmøtetider for utsetting blir klart ca en uke før - og blir publisert her på nettsiden og som oppslag på vaktboden.

Vannet blir skrudd på i havna så snart temperaturen tillater dette.

Vi håper på litt bedre temperatur fremover så båtpussen endelig kan komme i gang!

Båtpuss

Det henstilles til medlemmene å følge anbefalingene som har kommet fra Klima- og Forurensningsdirektoratet. De sier:

De som driver småbåthavner har plikt til å påse at virksomheten ikke skader miljøet.De understreker at det haster å få på plass systemer som sikrer at farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig og ikke sendes rett i grunnen/sjøen.

I den forbindelse ber vi hver enkelt båteier om å ta dette med i planleggingen av årets båtoppussing. Det som er den største forurenseren er sliping/skraping av skrog/bunn.

Bunnstoff består jo som kjent av en del giftstoffer, lakk/maling likeså.

Det er derfor viktig at man samler opp slipestøv og skrapeavfall og tømmer dette i egnede beholdere. Slipestøv samles opp ved hjelp av støvsuger på slipemaskinen og skrapeavfall samles opp ved å bruke en presenning under båten. Samlebeholdere vil bli satt ut ved eller i avfallsboden