EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE AVHOLDT 

23.03.2023

Asker kommune har besluttet å ta leie fra båthavner som ligger på kommunal grunn. VBF innkalte derfor til ekstraordinært årsmøte for å behandle saken. 

Årsmøtet gikk inn for styrets forslag og det ble besluttet å inngå leieavtale med Asker kommune. Årlig leiesum, som fastsatt av Asker Kommune, deles likt på antall andeler og tillegges årskontingenten. 

Sakspapirer finner du HER