LEIEAVTALE MED ASKER KOMMUNE

22.05.2023

Leieavtale er nå inngått med Asker Kommune. Vi betaler en årlig leiesum basert på båndlagt areal på land og antall løpemeter brygge. Avtalen har en varighet på 30 år.

Ny leieavtale ble som kjent behandlet på et ekstraordinært årsmøte 13. mars 2023.

Avtalen innebærer at VBF betaler
• Kr.70,- per løpemeter brygge
• Kr.50,- per kvadratmeter båndlagt landareal

Nå har kommunen gjort oppmåling i havna:
• 715 løpemeter brygge
• 3121 kvadratmeter båndlagt landarel

VBF betaler da Kr 206.134,- pr år i leie. Dette beløpet deles på likt på alle andelseiere og legges til medlemsavgiften. Leiesummen indeksreguleres hvert år.

Her kan du lese hele leieavtalen med Asker kommune.