OPPMØTETIDER UTSETT 20. APRIL

13.04.2024

Oppmøtetidene for utsett er klare. 


Vi ber om at båter som står i opplag på henger på land flyttes fra opplagsplassen før 20. april så de ikke står i veien for krana.

Havneplanen er publisert på denne nettsiden, samt slås opp på vaktboden når det nærmer seg utsetting. Det er viktig at du sjekker havneplanen og ikke bare legger båten på samme sted som i fjor. Det kan være endringer i plassering av din båt!

Betaling for utsett med kran blir tillagt havneavgiften.

Ikke la opplagsutstyet ditt ligge igjen i havna, men det må fjernes så raskt som mulig.

MASTING.
Det vil bli laget masteliste som legges inne i vaktboden (250 kr/løft)

Helselaget vil, tradisjonen tro, være på plass med salg av vafler, kaffe, saft og pølser!

Frammøte kl.08.00

K. Aksnes

E. Michelet

L. Lager

P. Michelet

M. Groeneweg

S. Meltzer

F. Robsahm

L. Henriksen

B. Danielsen

T. C. Wagle

E. Ryan

N. Rasch-Olsen

Frammøte kl. 10.00

T. Christiansen

T. O. Andersen

M. Robertsen

M. Varsla

G. Ekeberg

L. Heineberg

D. Weichbrodt

A. I. Østeby

C. Ellefsen

Frammøte kl.11.00

G. Sørensen

B. Amland

Chr. Winge

S. Hopstad

N. Jarem

J. E. Lyche

S. Lunde

S. Søhol

T. Vethe


Frammøte kl.12.00

J. E. Smeby

K. Kjellin

P. Jahre-Nilsen

J. Eikaas

B. Ruud

T. Nilsen

H. M. Rossebø

H. Baalerud

R. Straume

P. Grude Nielsen

Frammøte kl. 13.00

J. Groeneweg

K. Alnes

J. Brenna

A. Aksnes

J. Kirkerud

J.E. Fjelldal

B. Enevold

I. Søgaard

S.A. Brennelien

B. O. Rasmussen

E. S. Jenssen

Frammøte kl.14.00

Ø. Midtbø

J. Olavsen

P. Erdahl Andresen

A. Laastad

T. Greil

N. H. Sjo

J. Andersen

R. Østvold

G. Goffeng